gik|iewicz

e-mail Facebook szukaj

Polityka prywatności

26.05.2023

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób gikiewicz.eu gromadzi, wykorzystuje i chroni informacje osobiste użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową oraz korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem tej witryny. Zapewniamy o naszym zaangażowaniu w ochronę prywatności danych osobowych oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.


1. Gromadzenie informacji

Podczas odwiedzania strony gikiewicz.eu możemy automatycznie gromadzić niektóre informacje techniczne, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, informacje o urządzeniu oraz adresy URL odnośników, z których użytkownik wszedł na naszą stronę. Te informacje pomagają nam zrozumieć preferencje użytkowników i dostosować naszą witrynę do ich potrzeb.

W przypadku, gdy użytkownik dobrowolnie udostępni nam swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię lub nazwisko, będziemy je przechowywać i wykorzystywać wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika, dostarczenia informacji lub świadczenia usług, o które użytkownik poprosił.

2. Wykorzystanie informacji

Informacje osobiste gromadzone przez gikiewicz.eu mogą być wykorzystywane w następujących celach:

– W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika i dostarczenia żądanych informacji lub usług.
– W celu dostarczenia informacji o nowościach, aktualizacjach lub promocjach, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.
– W celach analitycznych, aby lepiej zrozumieć preferencje użytkowników i dostosować naszą witrynę do ich potrzeb.
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszej witryny oraz naszych użytkowników.

3. Ujawnianie informacji

gikiewicz.eu nie sprzedaje, nie wymienia ani nie przekazuje w inny sposób informacji osobowych użytkowników stronie trzeciej bez ich zgody, chyba że wymaga tego prawo lub jest to niezbędne do świadczenia żądanych usług.

W niektórych przypadkach możemy korzystać z usług firm zewnętrznych, takich jak dostawcy usług hostingowych lub dostawcy narzędzi analitycznych, którzy mogą mieć dostęp do informacji osobowych w ramach świadczonych usług. Zapewniamy, że takie firmy zewnętrzne są zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz stosowania odpowiednich zabezpieczeń.

4. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby chronić informacje osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem

, utratą, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i administracyjne, aby zabezpieczyć dane osobowe, które gromadzimy.

5. Prawa użytkowników

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z tych praw lub ma pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail grzegorz@gikiewicz.eu.

6. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia istotnych aktualizacji lub zmian w naszych praktykach dotyczących ochrony danych osobowych. Każdego użytkownika zobowiązujemy do regularnego sprawdzania tej strony w celu uzyskania informacji na temat naszych aktualnych praktyk prywatności.